Yenilenebilir enerji kaynakları

56119

Yenilenebilir enerji kaynaklarını ana başlıkta toplamak gerekirse, biokütle ,rüzgâr ve güneş enerjisi,  hidroelektrik ve nükleer enerji, fosil yakıtlar, jeotermal ve  hidrojen enerjisi ve halen kullanılamıyor olsa da dalga (gelgit) enerjisi olarak sayılabilir.

Güneş, tüm yenilebilir enerji kaynaklarının ana unsurudur. Güneş panellerinin ısıyı emmesi ve oluşan enerjiyi pillere aktarması ile elde edilen en kuvvetli ve kolay enerjidir.

Rüzgâr, yatırım maliyeti yüksek olsa da doğa dostudur. Rüzgâr jeneratörleriyle elde edilir.

Jeotermal, yer altı sularının buharından elde edilen ve çevreyi koruyan enerji türüdür.

Hidroelektrik, yüksek akış gücüne sahip olan akarsu ve nehirlerin üzerine kurulan barajlar aracılığı ile üretilen ve dünyada kullanımı en yaygın olan enerji üretme yoludur.

Biokütle, havyan dışkıları ve bitki atıklarının yanması sonucu oluşan enerji türü olup, biodizel ve biyogaz bu enerji türüne örneklerdir.

Fosil yakıtlar, termik santrallerde fosil yakıtların yakılması sonucu elde edilir. Çevreye zararı büyük olan bu enerji üretimi atmosfere de büyük zararlar vermektedir.

Nükleer, radyoaktif maddelerden elde edilen ve atmosfere en fazla zarar veren enerji üretim metodudur.

Benzer Yazılar

Bir Yorum Yaz

istanbul escort ankara escort porno izle brazzers porno